Restaurant Praha: instalace zónového ozvučení, ovládání audio a video techniky z iPadu

Zadání: Modernizace ozvučení restaurantu, zjednodušení ovládání televizorů a projektoru, výměna zastaralého projektoru.

Realizace: Původní ozvučení bylo demontováno a nahrazeno systémem pro nezávislé ozvučení jednotlivých salonků. Audio a video technika byla zaintegrována do řídícího systému s automatickým ranním zapínáním a večerním vypínáním. Původní projektor byl nahrazen projektorem s vysokým rozlišením.

Použité komponenty: